Lejeaftale

1. Parterne

Undertegnede Den Glade Gårdbutik ved René Sternberg, Stavsdalvej 62, Østerlars, 3760 Gudhjem udlejer hermed feriebolig på ovennævnte adresse.

Hvis lejer skulle få brug for at kontakte udlejer i lejeperioden kan det ske på telefon 61 43 59 43 / 93 30 50 53 eller på adressen.

Ved indgåelse af denne lejeaftale erklærer lejer sig at være fyldt 18 år og at være myndig.

Det er ikke tilladt for lejer at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

2. Det lejede

Det lejede inklusiv den tilhørende grund må maksimalt beboes af 4 personer.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.

Det er ikke tilladt at stille ekstra telte eller campingvogn op, at bruge åben ild eller på anden måde omgås uforsvarligt med det lejede.

Rygning er ikke tilladt indendørs, heller ikke i forteltet.

Følgende er tilgængeligt i det lejede:

Lejer skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker.

Der forefindes et mindre køleskab, campinggaskomfur, alle nødvendigheder i køkkentilbehør til husholdning i feriebolig, et mindre fjernsyn, i forteltet er der bla. en bordgasgrill, i lejen indgår 1 gaspatron til denne, herefter må man selv sørge for ny patron.

Toilet og bad i campingvognen må IKKE benyttes, der forefindes toilet samt bad på gårdspladsen, bad bedes benyttet før kl. 10.00 og efter kl. 17.00, da vi også driver gårdbutik og café på adressen.

Lejer er forpligtet til at sikre at lejer og dennes ledsagere ikke er til gene for det lejedes naboer eller øvrige omgivelser. Udendørs brug af musik/fjernsyn og lignende er ikke tilladt. Brug af åben ild er ikke tilladt.

Såfremt lejer eller dennes ledsagere ikke overholder disse regler har udlejer ret til med øjeblikkelig virkning og uden varsel at ophæve lejeaftalen. Den forudbetalte leje bliver ikke tilbagebetalt.

3. Periode og nøgle

Lejemålet er tilgængeligt for lejer fra lørdag kl. 14.00 til lørdag kl. 10.00

Nøglen til lejemålet udleveres til lejer på Stavsdalvej 62 (udlejningsstedet) hvor nøglen også skal tilbageleveres.

En tabt nøgle skal erstattes med de fulde omkostninger til udskiftning af samtlige låse nøglen passer til.

4. Pris

Prisen udgør DKK 1.750,- per uge inklusive forbrug.

Ved indbetaling af depositum på DKK 500,- pr. uge på konto 5340-0000240349 eller mobilepay på 61 43 59 43 betragtes lejekontrakten som juridisk bindende. (Indbetaling bedes påført Deres navn samt ugenr.) Beløbet skal være udlejer i hænde senest 5 hverdage efter bestilling af det udlejede.

Senest 14 dage før indflytning indbetales det resterende lejebeløb.

I prisen er inkluderet forbrug.

Restdepositumbeløb tilbagebetales til lejer senest 14 dage efter lejemålets ophør.

5. Rengøring

Lejer er løbende under hele lejemålet forpligtet til at holde det lejede forsvarligt rent.

Ved lejemålets afslutning er lejer forpligtet til at aflevere det udlejede i pæn og ryddelig stand. Udlejer sørger for slutrengøring.

6. Skader

Lejer er ansvarlig for alt hvad der tilhører lejemålet. Lejer er forpligtet til at erstatte alle skader forvoldt som følge af lejers eller dennes ledsageres brug af det lejede. I det tilfælde at der i lejeperioden opstår skader på lejemålet eller dets inventar er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer om skaderne. Alle skader forvoldt af lejer eller dennes ledsagere vil blive modregnet i det indbetalte depositum. Overstiger skaden det indbetalte depositum, skal det resterende skadesbeløb erstattes inden afrejse. Skader der opdages efter lejers afrejse vil blive udbedret for lejers regning.

7. Reklamationer

Eventuelle reklamationer over fejl og mangler ved det lejede skal meddeles straks efter ankomst til udlejer .

Lejer er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Lejer er ligeledes forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af eventuelle skader.

8. Forsikring af lejer

I forbindelse med denne lejeaftale er der IKKE fra udlejers side tegnet nogen som helst forsikring til dækning af person- eller tingskade, som måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere. Lejer er selv ansvarlig for person- og tingskade og eventuelt forsikring heraf.

9. Afbestilling

Der er ikke fra udlejers side tegnet afbestillingsforsikring. Det påligger lejer selv at tegne en sådan.

Lejer kan opsige denne aftale før lejemålets begyndelse.

Ved afbestilling indtil 3 uger før ankomst, tilbagebetales depositum IKKE.

Ved afbestilling indtil 7 dage før ankomst betales 90% af det samlede lejebeløb.

Udlejer kan ikke opsige lejeaftalen, når det fulde lejebeløb er betalt.

Indbetaling af depositum er bindende for udlejer og lejer.

Med venlig hilsen

Den Glade Gårdbutik

Stavsdalvej 62

3760 Gudhjem

Tlf.nr. 93 30 50 53

Cvr.nr. 40 26 49 14